Oktober, 2023
 
Bescherming van persoonsgegevens
Esdoorn Coaching vindt de privacy van persoonsgegevens zeer belangrijk en zal persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming van de eigenaar aan derden verstrekken. De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Ze worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Esdoorn Coaching heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Over Esdoorn Coaching
De website van Esdoorn Coaching is esdoorncoaching.nl en wordt beheerd door Menno Netten.

De gegevens die worden verzameld
Wanneer je een contactformulier op de website van Esdoorn Coaching gebruikt of je gaat een offertetraject aan, zal aan jou gevraagd worden om je gegevens te verstrekken. Esdoorn Coaching verwerkt alleen de gegevens die je zelf hebt verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Website
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • KVK-nummer
  • Btw-nummer

Je naam, e-mailadres en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. De gegevens worden opgeslagen in Gravity Forms, waarvoor je via het contactformulier toestemming geeft.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens verwerkt zijn, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je een schriftelijk verzoek indienen om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Je verzoek wordt binnen 4 weken in behandeling genomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen naar info@esdoorncoaching.nl.

Wijzigingen
Esdoorn Coaching behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.